Home » VBA Excel » Sách hay về lập trình VBA Excel- Làm chủ VBA cho Microsoft Office 2013

Sách hay về lập trình VBA Excel- Làm chủ VBA cho Microsoft Office 2013

viết bởi Lê Quốc Thái
 1. Loạt các bài viết có liên quan chuyên đề VBA:
 2. VBA Excel Hộp thoại thông báo
 3. VBA Excel Biến trong VBA Excel
 4. VBA Excel sử dụng Scripting Dictionary
 5. VBA Excel Biến trong VBA Excel
 6. VBA Excel Workbook, worksheet
 7. VBA Excel Range, Cells
 8. VBA Excel Hàm trong Excel VBA
 9. VBA Excel Events, Application Object
 10. VBA Excel Function and Sub Excel VBA
 11. VBA Excel Array Mảng trong Excel VBA
 12. VBA Excel FileSystemObject trong Excel VBA
 13. VBA Excel Collection trong Excel VBA
 14. VBA Excel Hashtable trong Excel VBA
 15. VBA Excel Stack trong Excel VBA
 16. VBA Excel Queue trong Excel VBA
 17. VBA Excel SortedList Excel VBA
 18. VBA Excel ArrayList Excel VBA
 19. VBA Excel Ví dụ về Scripting Dictionary
 20. Sách VBA Excel 2016 power programming with vba (pdf)

Sách hay về lập trình VBA – Làm chủ VBA cho Microsoft Office 2013


1. Hướng dẫn độc đáo, toàn diện để tạo ứng dụng tùy chỉnh với VBA


Tự động hóa các tác vụ tính toán để tăng năng suất là mục tiêu cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Visual Basic cho các ứng dụng (VBA) là một phiên bản của Visual Basic được thiết kế để dễ hiểu cho các lập trình viên mới làm quen, nhưng vẫn đủ cho các chuyên gia CNTT cần tạo ra các ứng dụng kinh doanh chuyên biệt. Với cuốn sách vô giá này, bạn sẽ học cách mở rộng khả năng của các ứng dụng Office 2013 với lập trình VBA và sử dụng nó để viết macro, tự động hóa các ứng dụng Office và tạo các ứng dụng tùy chỉnh trong Word, Excel, PowerPoint, Outlook và Access.


2. Bao gồm các kiến ​​thức cơ bản về VBA trong các hướng dẫn rõ ràng, có hệ thống và bao gồm nội dung trung cấp và nâng cao cho các nhà phát triển VB có kinh nghiệm


Khám phá các macro ghi và bắt đầu với VBA; học cách làm việc với VBA; sử dụng các vòng lặp và chức năng; sử dụng hộp tin nhắn, hộp nhập liệu và hộp thoại; tạo mã hiệu quả; Các tệp dựa trên XML, ActiveX, tab nhà phát triển, kiểm soát nội dung, bổ trợ, macro được nhúng và bảo mật.

Tải file gồm 3 phần: Phần 1Phần 2Phần 3

Bài viết liên quan

Viết ý kiến của bạn