Chọn phiên bản Windows, Office, Server, SQL, Tools,... của Microsoft:

Chọn sản phẩm từ Microsoft :

Chọn phiên bản:

Tùy chọn:

Chọn ngôn ngữ:

Chọn file cần tải: (*Lưu ý: x32= 32bit; x64= 64bit nếu có)


Kết Quả

Hướng dẫn kích hoạt bản quyền Windows, Office an toàn – miễn phí 100%!

TOOL KÍCH HOẠT WINDOWS, OFFICE BẢN QUYỀN, AN TOÀN 100%

Công cụ lấy link tất cả sản phẩm của Microsoft với file ISO, IMG gốc trực tiếp từ server của Microsoft.

VỀ TRANG CHỦ

Integrated by LeQuocThai.Com - base on rg-adguard.net