Home » VBA Excel » VBA Excel loại bỏ mật khẩu bảo vệ workbook và worksheet

VBA Excel loại bỏ mật khẩu bảo vệ workbook và worksheet

viết bởi Lê Quốc Thái

Loại bỏ tất cả mật khẩu dùng để bảo vệ cấu trúc của workbook và các worksheets. Áp dụng trong trường hợp người dùng chia sẽ file excel cho chúng ta nhưng đặt mật khẩu bảo vệ không cho thay đổi nội dung trong file. Không áp dụng với trường hợp mật khẩu mở file excel.

Tương thích của code này với tất cả các phiên bản của Excel 2003 đến Excel 2019 và mới hơn.

Breaks worksheet and workbook structure passwords. Bob McCormick probably originator of base code algorithm modified for coverage of workbook structure / windows passwords and for multiple passwords.

Tải file text đính kèm VBA Excel loại bỏ mật khẩu bảo vệ workbook và worksheet

Các bài viết có liên quan:

Excel Dashboards and Reports for Dummies(Opens in a new browser tab)

Add-ins Kutools for Excel Full Active(Opens in a new browser tab)

FREE 101 Ready Made Excel Templates(Opens in a new browser tab)

Sách Lean Excel Top Functions Quick Reference Guide with 500 Examples(Opens in a new browser tab)

Sách EXCEL TIPS AND TRICKS(Opens in a new browser tab)

Sách Programming Excel with VBA Flavio Morgado pdf(Opens in a new browser tab)

Tải 40 + Code Macro VBA Excel thông dụng và dễ hiểu dành cho các bạn(Opens in a new browser tab)

92 Code VBA Excel thông dụng từ dễ đến khó

Bài viết liên quan

Viết ý kiến của bạn