Home » Thủ Thuật Excel » Chèn ngày hoặc giờ hiện tại vào ô

Chèn ngày hoặc giờ hiện tại vào ô

viết bởi Lê Quốc Thái

Thủ thuật Excel:

Bình thường các bạn sẽ dùng tay để nhập ngày hiện tại vào ô nhưng nếu phải nhập thường xuyên và nhập vào nhiều ô thì rất mất thời gian hãy dùng tổ hợp phím tắt Ctrl + ; để giải quyết việc này. Đầu tiên bạn nhấn và giữ phím Ctrl, sau đó nhấn phím ;, ngay lập tức ngày hiện tại sẽ được thêm vào ô.

Tương tự, các bạn hãy nhấn và giữ đồng thời hai phím Ctrl và Shift, sau đó nhấn phím ;, ngay lập tức giờ hiện tại sẽ được thêm vào ô.

Các bài viết có liên quan:

Bài viết liên quan

1 nhận xét

Chuyển dữ liệu từ hàng thành cột và ngược lại trong Excel - LeQuocThai.Com September 20, 2020 - 7:12 PM

[…] (DoH) trong Windows 10 Sử dụng Fill handle của con trỏ ô để nhập… Chèn ngày hoặc giờ hiện tại vào ô Các thủ thuật hay trong Excel Các hàm Excel thông dụng (phần […]

Trả lời

Viết ý kiến của bạn